Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres szkoły: 26-600 Radom

ul. Kolberga 5

Sekretariat

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 - 16:00

Telefon: 48 363 75 73

Tel./fax: 48 363 73 62 

Tel. kom. 509 971 995

E-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona szkoły: http://psp33.radom.pl/

„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 33 w Radomiu, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.” 

Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Radomiu możesz skontaktować się za pomocą poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Rzeczkowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 694545680

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33
 • Adres: ul. Kolberga 5
  26-600 Radom
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 483637362

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Kolberga, od ul. Zbrowskiego i od ul. Żeromskiego.

 2. Do wejść od ul. Kolberga i ul. Zbrowskiego prowadzą  schody. Wejście od ul. Żeromskiego dostępne jest dla wózków.

 3. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 4. Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze.

 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej i drugiej kondygnacji od strony ul. Żeromskiego. W budynku jest winda.

 7. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 11. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.