Pani Anna Franaszczyk objaśniająca wyświetlane obrazy dotyczące dziejów książki

Dnia 13 stycznia 2022r. uczniowie klasy IIIb i IIIc wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy szkolnej obejrzeli prezentację pt. Dzieje książki.

Książki na półce regału

mgr Anna Franaszczyk

mgr Elżbieta Rzeczkowska

Godziny pracy