Osoby w świetlicy i robociki VEX

W ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu zorganizowano
w świetlicy zajęcia „Bezpieczni w sieci”.

Dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z technologii cyfrowych.
Wzięły udział w debacie „Z Internetem świat jest bliski” – plusy
i minusy Internetu.
Obejrzały filmiki edukacyjne ze strony sieciaki.pl.
Następnie dzieliły się wiedzą rozwiązując quiz „Prawda/Fałsz”.
Ogromną frajdą były też zajęcia z programowania robotów VEX.
Dzieci wykorzystały roboty, które otrzymała nasza szkoła w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Osoby w świetlicy i robociki VEX

Zdjęcia w galerii.