Dwie dziewczynki, jedna drugiej obrysowuje palce na papierze

Od września 2023 r. do lutego 2024 r. w naszej szkole pani Magdalena Malicka prowadziła innowację pedagogiczną pt. „Gramy emocjami- my je wszystkie pokonamy.”

Zajęcia były odpowiedzią na trudności uczniów w nazywaniu, rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami w codziennym funkcjonowaniu zarówno w szkole, jak i środowisku poza szkolnym. Innowacja miała na celu wprowadzić dzieci w świat emocji, ułatwić im pokonanie trudności związanych z rozpoznawaniem, nazywaniem i pokonywaniem emocji, ucząc podstawowej wiedzy w tym zakresie z wykorzystywaniem prostych zabaw, metod aktywizujących i nowoczesnych technologii. Dzieci miały możliwość pracy zarówno w grupie, jak i indywidualnie, a także wcielały się w rolę lidera. Jak sami zauważyli nie było wcale łatwo zarządzać grupą.
Dochodziło do różnych dyskusji, a nawet konfliktów. Pod czujnym okiem nauczyciela prowadzącego uczyły się, jak wybrnąć z danej trudnej sytuacji i zamiast kłótni prowadzić konstruktywną dyskusję.
Zajęcia odbywały się w dobrej, pozytywnej atmosferze, a uczniowie brali w nich udział chętnie i bardzo aktywnie.

Dzieci trzymają szary papier z rysunkiem

Zdjęcia w galerii.