Twarz dziewczynki

Uczennica Julia Miłosz z klasy 8B roku szkolnego 2022/2023,

w ramach "Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka
w roku szkolnym 2022/2-23" realizowała swój indywidualny plan rozwoju.

Julia skupiła się na nauce i pogłębianiu umiejętności rozumienia, mówienia
i prowadzenia konwersacji w języku angielskim. Plan ten realizowała w kilku etapach m.in w trakcie obozu językowego w Londynie, wakacyjnego kursu językowego czy wyjazdu do międzynarodowej firmy w Holandii. Końcowym elementem było przygotowanie prezentacji i jej zaprezentowanie.
Opiekunem merytorycznym realizowanego planu była Pani mgr Agata Kwiecień-Żyła.

Zapraszamy do zapoznania się z tą prezentacją.

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Podsumowanie realizacji działań ucznia w ramach indywidualnego rozwoju edukacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 – Julia Miłosz
Uczeń klasy 8B – PSP33 w Radomiu w roku szkolnym 2022/2023 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Decyzja nie była trudna. Decyzja była szybka. Decyzja mogła być tylko jedna... W ramach realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego zdecydowałam się na naukę, pracę oraz zdobywanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Cel realizowałam w kilku etapach, do zapoznania się z którymi, chciałabym Was teraz zaprosić.
 

Zaplanowana przez ze mnie praca obejmowała następujące etapy: - praca w trakcie roku szkolnego,- wyjazd na obóz językowy w okresie wakacji do Londynu,- wakacyjny kurs językowy z Native Speakerem,- wyjazd do Holandii na wycieczkę do międzynarodowej firmy   logistycznej GXO Logistics w Eindhoven  

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Praca w trakcie roku szkolnego. Najdłuższy i najważniejszy etap, dzięki któremu realizacja planu była możliwa, obejmował takie działania jak: - przygotowanie w zakresie słownictwa, które realizowałam przy pomocy platformy INSTALING,- przygotowanie i nauka przez egzaminem 8-ych klas, - dodatkowe lekcje języka angielskiego, przygotowujące do prowadzenia rozmów w trakcie wyjazdów,- gromadzenie potrzebnych pomocy naukowych oraz informacji dotyczących Londynu, Wielkiej Brytanii, oraz Holandii. 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Wyjazd na obóz językowy w okresie wakacji do Londynu. Na obóz do Londynu udaliśmy się grupą 30 osobową. Wyjazd zorganizowany był w dniach 8-16 lipca 2023. W trakcie podróży rozpoczęliśmy naukę od testu określającego poziom i zakres umiejętności językowych. Następnie, po dotarciu na miejsce, w mniejszych już grupach, rozpoczęliśmy zwiedzanie a także realizacje programu nauki w trakcie obozu. Zdjęcia z Wielkiej Brytanii, dziewczynka w budce telefonicznej, budowla 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Wyjazd na obóz językowy w okresie wakacji do Londynu. W trakcie pobytu w Londynie mieszkaliśmy u rodzin angielskich w ich domach, gdzie każdego dnia mogliśmy prowadzić wiele rozmów dzięki którym poznawaliśmy dialekt, potoczne słownictwo a także pozwalało nam to przełamywać barierę językową.
Spotykaliśmy także wiele ciekawych osób, w sklepach, instytucjach kultury i nauki a także na ulicach brytyjskich miast. Z nimi również miałam możliwość porozmawiać o tym skąd jestem, czemu przybyłam do Anglii, co chce poznać, zobaczyć lub czego nauczyć. Na zdjęciu dziewczynka z policjantem na tle budynku 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Wyjazd na obóz językowy w okresie wakacji do Londynu. Podczas zwiedzania, w parkach i w muzeach prowadzone były lekcje w małych grupach w języku angielskim. Naszą naukę realizowaliśmy poprzez realizowanie ćwiczeń oraz rozmów z przechodniami. Do pomocy służył również zestaw materiałów naukowych przygotowany przez naszych nauczycieli. Gazetki dwie strony z tekstem 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023.

Wyjazd na obóz językowy w okresie wakacji do Londynu. W trakcie całego pobytu odwiedzaliśmy wiele muzeów oraz ciekawych miejsc. Zwiedzanie odbywało się z przewodnikiem, który opowiadał zawsze w języku angielskim co było dodatkową okazją do nauki. Udało się zobaczyć takie miejsca jak: British Museum, 10 Dawning Street, Big Ben, London Eye, Brighton, Cambridge czy Oxford. Dziewczynka na zdjęciach z Wielkiej Brytanii 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Wakacyjny kurs języka angielskiego w Exam Academy. Po powrocie z Londynu rozpoczęłam kurs języka angielskiego z Native Speakerem. Kurs obejmował 20 godzin zajęć, które prowadzone były przez doskonałego nauczyciela z wieloletnim stażem Panią Marią Kukla-Dądą. W trakcie zajęć w bardzo dużym stopniu udało mi się utrwalić i rozwinąć umiejętności mówienia a także weryfikacji zdobytej wiedzy w trakcie obozu w Londynie. Dzięki konwersacjom prowadzonym z Native Speakerem, mój poziom prowadzonej konwersacji zdecydowanie poprawił się a to stanowiło dobrą formę przygotowania do kolejnego etapu rozwoju podczas wyjazdu do Holandii.
 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023.Wyjazd do Holandii na wycieczkę do międzynarodowej firmy logistycznej GXO Logistics w Eindhoven. Kolejnym etapem mojego indywidualnego planu rozwoju byłą wycieczka do centrum logistycznego międzynarodowej firmy GXO Logistics. Firma GXO powstała w 2021 roku po wydzieleniu się z XPO Logistics stając się liderem na świecie w logistyce kontraktowej. Obecnie GXO zatrudnia prawie 100 tyś. ludzi, posiada prawie 900 lokalizacji w 27 krajach na całym świecie.
 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023. Wyjazd do Holandii na wycieczkę do międzynarodowej firmy logistycznej GXO Logistics w Eindhoven. Celem głównym tego wyjazdu było doskonalenie umiejętności mówienia, przełamywanie bariery mówienia w środowisku osób na co dzień użytkujących język angielski w pracy zawodowej. W trakcie 7 dniowego pobytu poznałam wiele osób z różnych krajów, z którymi musiałam realizować powierzone mi zadania. Wymagało to codziennym rozmów, analiz i planowania nowych zadań jakie zostały przede mną postawione.
 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023.Wyjazd do Holandii na wycieczkę do międzynarodowej firmy logistycznej GXO Logistics w Eindhoven. Zadania jakie zostały mi powierzone pozwoliły mi na częstą możliwość rozmowy nie tylko z osobami które pracowały w biurze ale także z klientami, kierowcami oraz innymi odwiedzającymi siedzibę firmy. 
 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023.Podsumowanie i realizacja celów. Oceniam, że mój indywidualny plan rozwoju osobistego, został zrealizowany w całości. Dzięki wielu etapom oraz intensywnej nauce udało mi się zdobyć cenne doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w zakresie edukacji języka angielskiego na wielu poziomach. Dzięki ogromnym możliwościom jakie miałam podczas zagranicznych wyjazdów oraz kursu, udało mi przełamać barierę językową zarówno w rozmowach z osobami na co dzień mieszkającymi na Wyspach Brytyjskich a także osobami niebędącymi Brytyjczykami a używającymi języka angielskiego w pracy zawodowej w środowisku międzynarodowym. Udało mi się również znacząco rozwinąć umiejętności nie tylko mówienia ale także słuchania i rozumienia języka angielskiego, co jest równie istotne. 
 

Na tle z flagą Wielkiej Brytanii napisy: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023. Wrzesień 2023.Zakończenie. Mam nadzieję, że ta prezentacja zachęci innych do pracy i będzie motywacją aby tak jak ja starać się rozwijać swoje umiejętności i pasje. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie dzięki, którym mój indywidualny plan rozwoju osobistego mógł zostać zrealizowany w tak ciekawy i owocny dla mnie sposób.Dziękuję za uwagę i pozdrawiam! Julia Miłosz Klasa: 8B – PSP 33 w Radomiu. Rok szkolny 2022/2023. Opiekun merytoryczny projektu: Pani mgr Agata Kwiecień-Żyła