Uczeń na rowerze przy znaku drogowym mobilnego miasteczka

Nasza szkoła w ramach projektu "Bezpieczny pieszy w Radomiu" otrzymała mobilne miasteczko rowerowe.

PROGRAM - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA: Oś Priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
DZIAŁANIE - 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Funduszy Unijnych i Strategii -Urząd Miejski w Radomiu wraz z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji
WARTOŚĆ PROJEKTU: 364 425, 00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 309 761, 25 zł
OKRES REALIZACJI: 01.12.2022 - 31.12.2023

OPIS PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w Radomiu poprzez zakup pięciu mobilnych miasteczek rowerowych do wybranych Publicznych Szkół Podstawowych oraz budowę trzech wyniesionych przejść dla pieszych:
Lokalizacja projektu:
Trzy wyniesione przejścia dla pieszych:
- dwa wyniesione przejścia na ul. Waryńskiego
- jedno wyniesione przejście na ul. Garbarskiej
Pięć mobilnych miasteczek rowerowych:
- PSP nr 6, ul. Rapackiego 24;
- PSP nr 26, ul. Wośnicka 125;
- PSP nr 29, ul. Ceglana 14;
- PSP nr 33, ul. Kolberga 5;
- PSP nr 34, ul. Miła 18

Uczeń na rowerze przy znaku drogowym mobilnego miasteczka

Uczniowie na rowerze w miasteczku mobilnym

Uczeń na rowerze przy znaku drogowym mobilnego miasteczka

Uczniowie na rowerze w miasteczku mobilnym

Dzieci w miasteczku mobilnym

Dzieci w miasteczku mobilnym

Dzieci w miasteczku mobilnym