Uczniowie podczas konkursu

Dnia 25.03.2024 r. odbył się I szkolny konkurs biologiczny – „Organizm człowieka i jego zdrowie”.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 zadań dotyczący anatomii, fizjologii człowieka oraz higieny i profilaktyki chorób.

W konkursie uczestniczyło 14 uczniów klas siódmych.

Celem konkursu było kształtowanie umiejętności biologicznych i postaw prozdrowotnych.
Najlepsze wyniki uzyskali:
1. Iga Kobza - 7b
2. Grzegorz Galiński - 7b
3. Karolina Kostrzewa - 7b
4. Szymon Karcz- 7a

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy dużej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka.
Organizatorzy: Agnieszka Figarska-Siwiec, Grażyna Kolmaga.

Uczniowie piszący konkurs

Uczniowie piszący konkurs

Uczniowie piszący konkurs