Biało niebieski obrazek, kolorowe litery ABC

Minął pierwszy semestr naszego pobytu w PSP 33.

To czas, który upłynął na zabawie i nauce poprzez zabawę.
Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywane są różne metody, także przy dużym wsparciu tablicy multimedialnej. Są tu kąciki: relaksacyjny, plastyczny, konstrukcyjny, czytelniczy, przyrodniczy. W zerówce dzieci dużo śpiewają, tańczą, grają na instrumentach, bawią się w sali gimnastycznej rozwijając swoje umiejętności i dużą motorykę.
Oto fotorelacja z niektórych aktywności „zerówkowiczów”.

Zapraszamy do galerii naszego „zerówkowego" padletu, czyli wirtualnej tablicy.
Jej zadaniem jest możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów.
Uczniowie mają okazję podzielić się swoimi pracami. Jest to idealne miejsce i sposób, aby gromadzić, porządkować i stale poszerzać zasoby grupy.

Tu można obejrzeć nasze działania:
Nasz artystyczny Padlet - kliknij tu

Prace plastyczne dzieci