Na zielonym tle zwierzątka - praca ucznia

Konkurs plastyczny, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ma na celu kształtowanie u dzieci

i młodzieży postaw ekologicznych, przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży gatunkami chronionych zwierząt w Polsce, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz prezentację
i popularyzację dziecięcej twórczości plastycznej.
W naszej szkole na konkurs wpłynęło 28 prac, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą tematyką.
Dziękuję wychowawcom klas młodszych za pomoc, wszystkim uczniom za piękne prace i z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu!

Nauczycielka plastyki - Iwona Bednik-Szymańska

Prace uczniów

Zdjęcia w galerii.