Budowle i flaga Wielkiej Brytanii, czerwony piętrowy autobus

THE MAP OF MY FAVOURITE PART OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Mapa Wielkiej Brytanii

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) jest państwem w Europie Zachodniej, w skład którego wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia.
Zadanie konkursowe polega na wybraniu jednego z państw i wykonaniu plakatu przedstawiającego jego mapę. Na mapie należy zaznaczyć do wyboru co najmniej dwa interesujące miejsca do zwiedzania, ciekawe zabytki oraz opisać je w języku angielskim. Opisy proszę umieścić pod mapą państwa.
Oceniana będzie poprawność językowa, kreatywność w podejściu do tematu konkursu, umiejętność łączenia ze sobą różnych materiałów, technik plastycznych.

Flaga Wielkiej Brytanii i zegar Big Ben

REGULAMIN KONKURSU:

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.
• Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze typu brystol lub bloku technicznym o formacie A3.
• Pracę uczniowie wykonują dowolną techniką (kredki, farby, pastele, wydzieranka, ilustracje, wycinki, użycie elementów przyciągających uwagę takich jak: elementy ruchome, okienka tematyczne i inne).
• Pracę konkursową proszę podpisać (z tyłu plakatu): imię, nazwisko i klasa autora.
• Ocenie będzie podlegał ogólny wyraz artystyczny oraz ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu.
• Termin składania prac do 12.02.2024r. do nauczycieli języka angielskiego.

CELE KONKURSU:

• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy dotyczącej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
• Motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych i zaprezentowanie ich w konkursie.
• Rozwijanie aktywności twórczej, zdolności językowych i plastycznych uczniów oraz inspirowanie ich do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE NAJCIEKAWSZYCH PRAC

• Poprawność językowa i prawidłowy zapis tekstów.
• Estetyka pracy, oryginalność i pomysłowość.
• Technika wykonania.
• Indywidualny charakter pracy.
• Samodzielność wykonania.

Zwycięzcy konkursu otrzymają oceny, dyplomy i drobne nagrody.
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator: Justyna Połeć.