Osoby trzymające prezenty
Już po raz trzeci Klub Szkół UNICEF zorganizował akcję „Gwiazdka UNICEF”. Zostały zebrane upominki dla podopiecznych Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” założonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę oraz Samorządowi Uczniowskiemu za pomoc w organizacji naszej akcji.
Katarzyna Karolik-Ruta
Wioletta Prawda-Kwiędacz
 Osoby, choinka, prezenty