Pomnik Powstańca

Uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Urszuli Banatowskiej, uczestniczyli w projekcie "Bohateron w Twojej szkole”.

Było to działanie, które miało upamiętnić Powstanie Warszawskie i jego uczestników.

W każdej klasie uczniowie obejrzeli kilkuminutowe filmy: Powstanie Warszawskie w kolorze.

Ich celem było przybliżenie uczniom wiadomości na temat tego zrywu przeciwko niemieckiemu okupantowi.

W klasach 5-6 przeprowadzono zajęcia ze słuchowiskiem "Mały roznosiciel nadziei".

Uczniowie zapisywali w grupach, jakie uczucia towarzyszyły bohaterom słuchowiska, czyli uczestnikom powstania.

Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne dotyczące powstania warszawskiego.

Jeden z uczniów klasy 8 ułożył nawet wiersz o powstaniu. Uczniowie klas 7-8 zamieścili swoje wpisy z podziękowaniami w zakładce "Dumni z powstańców".

Zaangażowanie uczniów pokazuje, że pamięć o powstaniu warszawskim jest ciągle żywa.

 Uczniowie trzymają litery, które tworzą słowo Dziękujemy

Zdjęcia w galerii.