Uczniowie w salce gimnastycznej, jeden z nich na drabince

Nowa sala w PSP nr 33 przeznaczona do ćwiczeń wychowania fizycznego wykorzystywana jest nie tylko przez klasy młodsze.

Wyposażona w lustra, które są dodatkową atrakcją i przydatnym narzędziem w korygowaniu błędów ruchowych.

Wyżej wymieniona sala gimnastyczna jest również wyposażona
w dodatkowy sprzęt: drabinki, stepy, piłki i inne przybory do ćwiczeń uatrakcyjniające zajęcia. Uczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznej Uczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznejUczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznej Uczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznej Uczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznej Uczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznej Uczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznej Uczniowie ćwiczący w nowej salce gimnastycznej