Serdecznie zachęcamy społeczność szkolną do ponownego udziału w akcji charytatywnej „Ile waży Święty Mikołaj”. 

Akcja, podobnie jak poprzednie edycje, polega na zbieraniu bilonu (monety o nominałach 1 gr., 2 gr., 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł., 2 zł., 5 zł.). 

Uczniowie klas 6a i 4c będą zbierali monety (odwiedzą wszystkie klasy) w środy i piątki do 19 stycznia 2024r. Następnie bilon zebrany w szkołach całej Polski zostanie zważony i dowiemy się ile waży nasz ulubiony Święty.

Angażujemy dzieci i młodzież w organizację tej akcji ponieważ pomaganie innym, słabszym,  uboższym, potrzebującym pomocy kształci empatię, uczy angażowania się w działania charytatywne i społeczne, pozwala nabyć umiejętności komunikacji oraz współpracy, cechy niezbędne w dorosłym życiu.

Organizatorem jest  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która od ponad 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Zbierane środki pomagają utrzymać działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację. Działalność Fundacji skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk, przygotowując ich do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Akademia Młodzieżowa założona przez FSD umożliwia odkrywanie i rozwój talentów oraz pasji młodych ludzi, ich rozwój i umiejętne wykorzystanie w służbie drugiemu człowiekowi.  
Dzięki temu młodzież zdobywa przydatną wiedzę oraz poznaje sposoby na jej praktyczne wykorzystanie.

Misją Fundacji jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia  człowieka. Człowieka silnej wiary, o dojrzałej hierarchii wartości, dobrego
i świadomego obywatela oraz patriotę, sprawnego i skutecznego w działaniu społecznym oraz gospodarczym.

Szkolni organizatorzy akcji:

klasa 6a z wychowawcą – p. Agnieszką Kutkowską

klasa 4c z wychowawcą – p. Agatą Kwiecień-Żyłą

Postać św. Mikołaja, trzymającego wagę z dwoma szalkami, na jednej szali monety. Pod nim napis: Charytatywna zbiórka monet. Napis z lewej strony Mikołaja: Organizatorzy: uczniowie klas 4c i 6a, a po prawej stronie napis: do 19 stycznia 2024 r.