Uczniowie podczas wycieczki do Marcul

Dnia 16.10.2023 r. członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony

Przyrody wraz z p. Agnieszką Figarską- Siwiec i p. Grażyną Kolmagą udali się na wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Bp. Jana Chrapka w Marculach.

Żywa lekcja przyrody rozpoczęła się od spaceru po Arboretum
– ogrodzie botanicznym, gdzie pod fachową opieką pana leśniczego dzieci poznawały najciekawsze okazy przyrodnicze alpinarium
i wrzosowisk.

Podczas zajęć terenowych samodzielnie wyszukiwały interesujące je elementy otoczenia tj. napotkane po drodze rośliny, zwierzęta i obiekty przyrody nieożywionej. Oglądały ciekawe eksponaty, np. zegar słoneczny o konstrukcji równikowej, leśne cymbały, rzeźby, stare sprzęty, maszyny leśne i podziwiały dziko żyjące zwierzęta
w ich naturalnym środowisku.

Z dużej antresoli obserwowaliśmy stadko saren, które zrobiło na nas niesamowite wrażenie.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Wycieczka przyniosła uczniom wiele ciekawych doświadczeń i stała się okazją do kształtowania postaw proekologicznych.

W przyszłości planujemy kolejne leśne lekcje.

Szczerze zachęcamy do odkrywania tajemnic polskiej przyrody.

Uczniowie podczas wycieczki do Marcul

Zdjęcia w galerii.