W dn. 16.02. ? 18. 02. 2018 r. pod opieką p. Elżbiety Skierskiej-Markowicz uczestniczyliśmy w trzydniowych rekolekcjach , które odbyły się w Ośrodku Edukacyjno ? Charytatywnym ?Emaus? w Turnie.
 
Rekolekcjonista ks. Daniel Glibowski pokazywał nam wolontariuszom, jak dostrzec drugiego człowieka, porozmawiać z nim, uśmiechnąć się, zauważyć jego smutek, jego troski. Uczył nas jak dawać miłość w szkole, w klasie, w naszych domach rodzinnych. Uwrażliwiał nasze serca na pomoc szczególnie tym, których nie lubimy, z którymi ciężko przebywać, bo oni są najbardziej potrzebującymi.
 
 
W sobotę uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą celebrował ks. bp Piotr Turzyński.
W czasie homilii ks. Biskup zachęcał nas wolontariuszy do czynienia dobra.
Podkreślał, że człowiek potrzebuje czynić dobro, bo tylko wtedy nasze życie ma sens.
Prosił, byśmy pomagali innym czynić dobro i abyśmy nie ustawali w czynieniu wielkich rzeczy.
Rekolekcje były naprawdę pięknym duchowym przeżyciem dla nas wszystkich
i pozwoliły nam bardziej zrozumieć sens służby miłości dla drugiego człowieka.
Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok !!!