W roku szkolnym 2020/2021 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”,

do którego udziału została zaproszona cała społeczność szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie).

Koordynatorem projektu na terenie szkoły była pani Magdalena Malicka. Od września 2020 r. do końca maja 2021 r. uczniowie wraz z nauczycielami realizowali poszczególne zadania. Łącznie udało się wykonać 20 zadań. Głównym założeniem projektu było wprowadzenie uczniów w świat wartości, a także poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej oraz formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Pomimo pandemii i czasowej izolacji udało się ukończyć projekt, a szkoła otrzymała Certyfikat „Z kulturą mi do twarzy”.