7 czerwca 2018 r. rozpoczęły się XV Radomskie Dni Godności. W tym dniu świętują przede wszystkim osoby niepełnosprawne, które chcą pokazać, że wiele potrafią i wiele mogą.

Integrując się z osobami niepełnosprawnymi jako wolontariusze wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, która rozpoczęła XV Radomskie Dni Godności. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Edward Poniewierski – kanclerz kurii diecezji radomskiej.
Ksiądz prałat podkreślił, że dzięki służbie bliźniemu spełniamy się jako ludzie kochający, żyjący dla drugich. Ci, którzy potrzebują naszej pomocy, są tymi, za których mamy Panu Bogu dziękować… Jesteśmy wszyscy ludźmi, którzy mają wartość w oczach Bożych, a skoro tak, to musimy siebie nawzajem traktować jako wartościowych, jako cennych, jako wartych opieki, troski i miłości. Chcemy to dzisiejszymi obchodami zamanifestować.

Po uroczystej Mszy Świętej od kościoła św. Jana Chrzciciela ulicami: Rwańską i Żeromskiego przeszliśmy barwnym korowodem na plac Corazziego.

Niepełnosprawni z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka z rąk prezydenta Radosława Witkowskiego otrzymali klucz do miasta.


Po części oficjalnej podziwialiśmy piękne występy artystyczne dzieci ze szkół integracyjnych oraz prace wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i do zobaczenia za rok !!!

Zapraszamy do galerii zdjęć.