Uczniowie w restauracji, obraz na czerwonym tle, białymi literami napis nad zdjęciem - Uczniowie, napis pod zdjęciem 4b

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 

"Z kulturą mi do twarzy".

Koordynatorem tego przedsięwzięcia na terenie naszej placówki jest pani Magdalena Malicka. 

Cele projektu: 

- promowanie wysokiej kultury osobistej i wrażliwości na piękno,

- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,

- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,

- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,

- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz szkoły. 

Do realizacji tego projektu na terenie naszej szkoły przystąpiło wiele klas, m.in. klasa 4 b wraz z wychowawczynią panią Edytą Malec-Ćwiek.

W czasie godziny wychowawczej zrealizowano temat: Jak zachowywać się w miejscach publicznych?

Dzieci wraz z nauczycielką układały zasady zachowania się w różnych miejscach publicznych, m.in. zasady zachowania się w restauracji.

Z tą wiedzą klasa wraz z wychowawcą udała się do restauracji, gdzie zastosowała swoje nabyte wiadomości w praktyce.

Dzieci grzecznie przywitały pracowników, umyły ręce, usiadły przy stolikach, odpowiednio ułożyły widelczyki i noże.

Następnie w bardzo kulturalny sposób zjadły posiłek i na zakończenie podziękowały za udany pobyt w restauracji.

 Uczniowie w restauracji