Uczniowie klas 0-3 uczcili w szkole odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Z dumą odśpiewali Hymn, słowami piosenki wyznali miłość do Ojczyzny, a uczniowie z klasy 0 z przejęciem zatańczyli taniec narodowy "Kujawiak".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii. 

W 1795 roku w wyniku ostatniego rozbioru, dokonanego przez Rosję, Prusy i Austrię, nasze Państwo zniknęło z mapy politycznej świata na 123 lata. 

Mapa Europy z tamtych lat

W wyniku I wojny światowej, w czasie której nasi trzej zaborcy stanęli przeciwko sobie, Polska uzyskała niepodległość.

Za niepodległością naszego kraju jako pierwszy opowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, który w swoim programie pokojowym w styczniu 1918 r. tak pisał o przyszłości Polski: 

Stworzenie niepodległego  na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską,

z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą,

integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.

11 Listopada 1918 roku w wagonie kolejowym niedaleko Paryża rząd niemiecki podpisał akt kapitulacji. Tego dnia oficjalnie zakończyła się I wojna światowa.

Koniec I wojny światowej, dla nas Polaków, oznaczał nowy początek. Polacy już od października 1918 roku tworzyli zalążki władzy państwowej, m.in. Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie. 

10 listopada 1918 roku do Warszawy z niemieckiego więzienia w Magdeburgu przybył Józef Piłsudski.

Dzień później, czyli 11 listopada Józefowi Piłsudskiemu podporządkowała się Rada Regencyjna (organ władzy w Królestwie Polskim), przekazując mu naczelne dowództwo nad tworzącą się armią.

Na jasno-beżowym tle: Rada Regencyjna do Narodu Polskiego!
Wobec grożącego niebezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadyerowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po utworzeniu Rządu narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna ? zgodnie ze swojemi poprzednimi oświadczeniami ? zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadyer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż narodowemu Rządowi obowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.

Aleksander Kakowski
Józef Ostrowski
Zdzisław Lubomirski
Józef Piłsudski
Dan w Warszawie, 11 listopada 1918.

Biało czerwona flaga, napis Wywieś flagę. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

 

Radomianie jako pierwsi odzyskali niepodległość


Kiedy w 1918 r. gasły wojenne działania, a wojska państw centralnych opuszczały okupowane ziemie byłego Królestwa Polskiego, w różnych jego miejscach Polacy spontanicznie ogłaszali niezależność.

Tworzono komórkowe zarządy miast, oczekując rychłej organizacji państwa.

Podobna sytuacja miała miejsce w ogarniętych chaosem Austro-Węgrzech.

Tu i ówdzie proklamowano ?republiki? i ?rzeczypospolite?. Ostrowiec Wielkopolski, Tarnobrzeg, Zakopane i... Radom.

Tak jest, Radom też swoją republikę miał i, jak się okazuje, była ona jednym z pierwszych zalążków polskiego państwa epoki nowoczesnej.

Już 2 listopada pamiętnego roku 1918 grupa patriotów naszego miasta powołała do życia tzw. Republikę Radomską.

Na jej czele stanął tzw. Komitet Pięciu, który tworzyli: Stanisław Kelles-Krauz, Aleksy Rżewski, Jan Wigura, Wacław Dębowski i Roman Szczawiński.

Sprawnie zorganizowała ona roboty publiczne i aprowizację porządkując miasto po wojennym zamieszaniu.

Republika powołała własne wojsko i milicję.

Komitet Pięciu zapowiadał organizację Polski republikańskiej, której prawo wprowadzi równouprawnienie polityczne płci i mniejszości narodowych.

Republika Radomska zakończyła swoją działalność 7 listopada - po ustanowieniu w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, podporządkowując się jego decyzjom.

Ludzie zgromadzeni przed budynkiem Urzędu Miejskiego

Radomianie świętujący odzyskanie niepodległości

 Święto Niepodległości


W dniu 11 listopada 2020 roku będziemy obchodzili 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.