Dyrektor szkoły, Ksiądz Proboszcz, Panie Wicedyrektorki, pod obrazkiem napis 1 września 2020  r. Mad obrazkiem napis - Ślubowanie uczniów kl. I

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 dla uczniów klas pierwszych - ważny moment w życiu każdego: Ucznia, Rodzica, Nauczycieli, Dyrektora.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta i poświęcenie plecaków oraz przyborów szkolnych.

Spotkanie w sali gimnastycznej Uczniów Klas Pierwszych i ich Rodziców było połączone ze ślubowaniem.

W poczet Społeczności szkolnej przyjmowało ich zacne grono na czele z Panem Dyrektorem Andrzejem Tomczykiem, Panią Wicedyrektor Lucyną Stępień i z Panią Wicedyrektor Lilianą Terkner.

Wśród gości zaszczycili nas swoją obecnością: Ksiądz Proboszcz Piotr Woszczyk oraz Pan Poseł Konrad Frysztak.

Na pamiątkę tego wspaniałego wydarzenia uczniowie otrzymali upominki.


Witamy Was Kochani Pierwszoklasiści w gronie Społeczności PSP 33.

Życzymy Wam, by każdy dzień nauki w naszej szkole wzbogacał Was nie tylko w wiedzę, ale też w miłe rozmowy podczas przerw, wspaniałe spotkania, przyjaźnie.


Dyrektor i Pracownicy PSP 33

Uczniowie, nauczyciele, goście zgromadzeni w sali gimnastycznej podczas uroczystości ślubowania

Zdjęcia w galerii.