Twarz uśmiechniętego dziecka

Umowę ubezpieczenia można przejrzeć w sekretariacie. Na poniżej umieszczonym skanie nie umieszczono danych osobowych z uwagi na ich ochronę.

Skan umowy ubezpieczenia str.1

Skan umowy ubezpieczenia str.2

Wpłata na ubezpieczenie 45 zł (Inter-Risk). Wpłaty przyjmuje wychowawca klasy.

Oferta Ubezpieczenia