Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie, zgodnie z nowym rozporządzeniem przedłużona zostaje forma dotychczasowej pracy szkoły. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia uczniowie zostają objęci ponownie pracą na odległość (pracą zdalną). My, pracownicy szkoły mamy nadzieję, że sytuacja niebawem się poprawi

i będziemy mogli wrócić wszyscy do swoich obowiązków.

 

W ostatnich dniach pojawiło się kilka uwag dotyczących zbyt dużej ilości materiału, jaką nauczyciele przekazywali podopiecznym czy też problemów technicznych związanych ze sprzętem informatycznym. Mam nadzieję, że będąc bogatszym o te doświadczenia, proces edukacji na odległość będzie przebiegał sprawnie. Nowe rozporządzenie wprowadza istotne dla procesu edukacji zdalnej instrumenty, takie jak możliwość oceniania uczniów, czy też możliwość modyfikacji programów i zakresu treści edukacyjnych, jakie są kierowane do podopiecznych. Nauczyciele w swojej pracy zobowiązani są do: dbałości o równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów. Powinni także zwracać uwagę na ograniczenia wynikające ze specyfiki prowadzonych zajęć oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. W procesie organizacji tego rodzaju nauczania kładziemy nacisk na zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 

Nauka realizowana na odległość opierać się będzie o rekomendowane narzędzia, takie jak: platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/ materiały edukacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej czy też programy 

i audycje edukacyjne publicznego radia i telewizji, ale przede wszystkim o treści przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego (oraz inne ustalone z rodzicami i uczniami komunikatory). W celu wsparcia, uczniowie i rodzice będą mieli dostęp do konsultacji z poszczególnymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia, zgodnie z ustalonymi terminami i formą. Pomocą objęci zostaną również uczniowie posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Do dyspozycji Państwa pozostaje psycholog i pedagog szkolny. Mam nadzieję, że zaangażowanie nauczycieli naszej szkoły pozwoli na przejście tych trudnych dni w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Liczymy na zaangażowanie wszystkich uczniów oraz wsparcie rodziców.

 

Proszę pamiętać, że w trudnych sytuacjach związanych z komunikacją pomocą służy administrator dziennika elektronicznego (niezawodna pani Elżbieta Rzeczkowska). Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz członkowie kadry kierowniczej z niecierpliwością czekają na ponowne spotkanie w szkole.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor PSP nr 33 w Radomiu

mgr Andrzej Tomczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62

Deklaracja dostępności - kliknij tu