Uczniowie grają w siatkówkę, w sali gimnastycznej

W ramach programu "Lato 2023" w hali sportowej PSP nr 33
w Radomiu w dniach od 3 do 31 lipca 2023 roku w godz.
9.00 - 14.00, odbywały się zajęcia o charakterze
sportowo-rekreacyjnym.

Dla dzieci młodszych w godzinach 9.00 - 11.30 organizowane były zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym w formie gier i zabaw ruchowych.

Uczniowie starszych oddziałów doskonalili umiejętności  z zakresu gry w piłkę siatkową, nożną oraz koszykówkę.

Ponadto uczniowie chętnie brali udział w organizowanych turniejach w tenisa stołowego, ringo czy badmintona..

Akcja "Lato 2023" będzie kontynuowana w miesiącu sierpniu.

Krzysztof Kubik

gra w tenisa stołowego, dwaj chłopcy

gra drużyn sportowych w siatkę