Uczniowie podczas akademii

Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek
okazywany stanowi nauczycielskiemu

Eliza Orzeszkowa

W dniu 12 października z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia. Podczas uroczystości dokonano ślubowania i pasowania uczniów klas I.
Wszystkich zgromadzonych: Gości, Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracowników Szkoły, oraz Uczniów przywitał Pan Dyrektor Andrzej Tomczyk. Podziękował nauczycielom za trud, cierpliwość oraz troskę o dobro Uczniów. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycił nas Pan Poseł Konrad Frysztak, który złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta i wraz z Panem Dyrektorem Szkoły oraz Panią Wicedyrektor Lucyną Stępień i Panią Wicedyrektor Edytą Sobieraj dokonali symbolicznego pasowania naszych najmłodszych uczniów. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia uczniowie otrzymali upominki.
Następnie nadszedł czas na program artystyczny. Pierwszoklasiści zaśpiewali piosenki: Pierwszaczek i Ślubowanie pierwszaków. Wyrecytowali wiersze: Idą pierwszaki oraz My już dużo wiemy. Brawurowo zatańczyli Krakowiaka. Mogliśmy także wysłuchać pięknych recytacji w wykonaniu uczniów z klas: VIIC i VA. Dodatkowo akademię uświetnił śpiew chóru szkolnego i występ zespołu Moderato, który zatańczył do piosenki pt. Wszystkiego najlepszego.
Na zakończenie uroczystości Uczniowie złożyli Nauczycielom najserdeczniejsze życzenia w podzięce za ich trud i serce włożone w nauczanie oraz wychowanie.

Był to wyjątkowy dzień pełen radości, ale także wzruszeń.

Dzieci z wyciągniętymi prawymi dłońmi stoją przy sztandarze szkoły

Zdjęcia w galerii.