Uczniowie piszący test

Nasza szkoła bierze udział w konkursie czytelniczym dla szkół podstawowych pod hasłem Radomscy Tropiciele Książek.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Konkurs odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia.
Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, promocje twórczości pisarzy związanych
z regionem radomskim oraz rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych na lektury.
Konkurs w naszej szkole organizowany był dla klas 2-3.
Co miesiąc 10 Tropicieli Książek z kl. 2 i 3 pisało test ze znajomości trzech książek wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2 lutego odbył się pierwszy test z książki Niezły bigos Justyny Zaręby
2 marca był drugi test z książki Po co nam ta szkoła Marty H. Milewskiej
3 kwietnia odbył się trzeci test z książki Jajko króla Robotyka Zofii Staneckiej

Osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w I etapie, przejdą do drugiego etapu konkursu.
Dziś już znamy wyniki.
Z radością oznajmiamy, że do II etapu konkursu przeszło sześciu Tropicieli Książek:
1. Nadia Jeżmańska kl. 2b
2. Natalia Wolnowska kl.3c
3. Gabriela Rudzka kl. 3a
4. Lila Kowalska kl. 3d
5. Adam Piętak kl. 2b
6. Antoni Jakubowski kl. 2b

Gratulujemy i życzymy powodzenia !!!
Organizatorki
Ewa Guga
Iwona Streicher

Testy

Uczniowie piszący test

Uczniowie piszący test

Uczniowie piszący test