Uczniowie przebrani za postacie bajkowe pośród uczniów w klasie

A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.

(Joanna Kulmowa)

27 marca uhonorowaliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru, gdyż
w PSP 33 wiemy, jak ważną rolę w kształtowaniu kultury odgrywa teatr.

Członkowie  Szkolnego Koła Teatralnego 33 bliżej sceny zaprezentowali koleżankom
i kolegom w świetlicy szkolnej oraz  w klasach 4 – 6 happening teatralny. Charakteryzował się on bezpośredniością, otwartością formy, ale
i elementami improwizacji.

Szkolni artyści osiągnęli zamierzone cele: zaskoczyli, zaciekawili, a przede wszystkim włączyli publiczność do zabawy.

Edyta Okomska

Uczniowie przebrani za postacie bajkowe pośród uczniów w klasie

Uczniowie przebrani za postacie z bajek

Uczniowie przebrani za postacie z bajek

Uczniowie przebrani za postacie z bajek

Uczniowie przebrani za postacie bajkowe pośród uczniów w klasie