Logo Klubu Szkół UNICEF

20 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w 2012 roku.

Jak głosi rezolucja ONZ ?Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka?, lecz czym jest szczęście? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Klubowicze Szkół UNICEF zadali to pytanie członkom naszej szkolnej społeczności, oto wyniki ankiety:
Według respondentów tym, co najbardziej nas uszczęśliwia jest rodzina. Na drugim miejscu znaleźli się przyjaciele, a na kolejnym ex aequo dobre zdrowie i odpoczynek. Jak powiedział Dalajlama: ?Szczęście nie jest czymś, co przychodzi gotowe.
Ono pochodzi z Twoich własnych działań.? więc ?do dzieła!

Klub Szkół UNICEF

Wykres przedstawiający co odpowiadali ankietowani