Uczniowie w sali gimnastycznej

Na przełomie lutego i marca został w szkole przeprowadzony szkolny turniej ringo dla klas V.

Turniej miał na celu popularyzację gry w ringo, grę fair play oraz zasady kulturalnego kibicowania.
Uczniowie rozegrali mecze w systemie każdy z każdym.

Ostatecznie na miejscu IV uplasowała się klasa VC, miejsce III zajęła klasa VB, miejsce II klasa VD, zaś zwycięzcami po zaciętym meczu okazała się klasa VA.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Barbara Zapała- Gogacz

Uczniowie w sali gimnastycznej

Uczniowie w sali gimnastycznej

Uczniowie w sali gimnastycznej

Uczniowie w sali gimnastycznej

Uczniowie w sali gimnastycznej

Uczniowie w sali gimnastycznej