Na kładce nad wodą stoją policjanci, jeden ma w ręku megafon, przed nim stoją dzieci

W czwartek 2 lutego uczniowie klasy 2B z wychowawcą i Panią wicedyrektor Lucyną Stępień uczestniczyli w działaniach profilaktyczno-instruktażowych nad zalewem na Borkach Bezpieczne Ferie 2023.

Uczestnicy dowiedzieli się:

- jak udzielać pierwszej pomocy osobie, pod którą załamał się lód,

- jak należy zachowywać się bezpiecznie w okolicach zbiorników wodnych,

- poznali ogólne zasady bezpieczeństwa.

Dla wszystkich uczestników przygotowano materiały edukacyjne.

Spotkanie zorganizowała Komenda Miejska Policji, Straż Pożarna i Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu.

Dzieci w sali i dorosłe osoby

Na kładce nad wodą stoi policjant a w wodzie ktoś jest i ratownicy przy nim

Ratownicy w wodzie na pontonie ratowniczym

Na kładce nad wodą stoją policjanci, jeden ma w ręku megafon, przed nim stoją dzieci

Dzieci z dorosłymi na tle aut