Nauczycielka i uczniowie w czasie lekcji

14 listopada w klasie 4c odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu pt.: Książka żyje, czaruje, wędruje prowadzone przez panią Izabelę Golińską, pracownika Biblioteki Pedagogicznej.

Temat lekcji Co to jest bookcrossing? przybliżył zasady bookcrossingu, zadania i cele projektu.
1 grudnia odbyły się kolejne zajęcia, w których uczestniczyły dzieci z klas 4a i 4b.

Zaplanowane zadania będą realizowane na lekcjach plastyki oraz podczas spotkań Klubu Czytelniczego do maja 2023r., a na zakończenie... niespodzianka.
Zapraszamy uczniów i rodziców do włączenia się w ten projekt.
Koordynator: Iwona Bednik-Szymańska,

współpraca w realizacji projektu: Elżbieta Rzeczkowska

https://bibliotekapedagogiczna.pl/2022/11/17/ksiazka-zyje-czaruje-wedruje-projekt-czytelniczy/
https://bibliotekapedagogiczna.pl/2022/12/02/ksiazka-zyje-czaruje-wedruje-zajecia-w-psp-nr-33-w-radomiu/

Uczniowie podczas lekcji

Uczniowie podczas lekcji

Uczniowie podczas lekcji