Na niebieskim tle napis UNICEF dla każdego dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Czy znacie swoje prawa?

Klub Szkół UNICEF przygotował prezentację na ten temat - zapraszamy do oglądania.