Uczniowie siedzący na krzesłach w sali sejmowej i stojący przed nimi p. poseł Frysztak

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu uczestniczyli w wyjątkowej wycieczce do Warszawy, której celem było zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wycieczka ta odbyła się dzięki zaangażowaniu pana Konrada Frysztaka - Posła na Sejm IX Kadencji z ramienia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz dyrektora PSP nr 33 w Radomiu - pana Andrzeja Tomczyka.

Uczniowie wysłuchali wykładu na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

Wykład połączony był ze zwiedzaniem hallu głównego, oglądaniem: makiety kompleksu budynków sejmowych, tablicy upamiętniającej posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej, tablicy parlamentarzystów, którzy zginęli
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, tablicy poświęconej papieżowi Janowi Pawłowi II, Sali Kolumnowej oraz Korytarza Marszałkowskiego.

Największe wrażenie na zwiedzających wywarła oczywiście możliwość zwiedzania Sali Posiedzeń Sejmu!

Dzięki uprzejmości oraz życzliwości pana posła Konrada Frysztaka uczniowie mogli także przejść do Senatu RP.

Spotkanie młodzieży z politykami, znanymi dotąd głównie z przekazów telewizyjnych, było wyjątkowym wydarzeniem. Uczniowie zostali zapoznani z głównym aspektem pracy Sejmu, jakim jest proces legislacyjny oraz usłyszeli dużo na temat pracy parlamentarzystów.

Pan Poseł Konrad Frysztak towarzyszył nam w drodze powrotnej do Radomia.

W autokarze chętnie rozmawiał z uczestnikami wycieczki oraz odpowiadał na różne
i nie zawsze łatwe pytania. Młodzież była dociekliwa i zainteresowana tematyką dotyczącą Polski oraz naszej małej ojczyzny ? Radomia.

Wycieczka do Sejmu była świetną lekcją wychowania obywatelskiego.

Uczniowie stojący na schodach w budynku Sejmu

Zdjęcia w galerii.