Na pomarańczowym tle napis punctual, na niebieskim confident

Serdecznie zachęcamy do korzystania z gier i ćwiczeń w języku angielskim, utworzonych w ramach realizacji innowacji Twórczy uczeń autorem banku zdalnych materiałów edukacyjnych. 

Pomogą zarówno w nauce jak i w powtórkach przed sprawdzianami i egzaminami. 

ENJOY!

klasa 4
1. https://wordwall.net/pl/resource/28755585/angielski/useful-expressions-brainy-4-units-1-2

Obrazek z gry edukacyjnej, a na nim: tekst ?How do you spell...? Be Be careful! Sure! That's incredible! Nice to meet you. What's your surname? How old are you? Where are you from? It's time to go home. Welcome! Miło cię poznać. ?? niesamowite! Jak przeliterujesz...? Witaj/Witajcie! Jak masz na nazwisko? Skąd jesteś? Ile masz lat? Czas, by pójść do domu. Pewnie! Uważaj!?.

klasa 5
2. https://learningapps.org/27298588

Gra edukacyjna

3. https://wordwall.net/pl/resource/37652790/angielski/prepositions-of-place

Gra edukacyjna

klasa 6
4. https://learningapps.org/display?v=p8gnfajfn20

Obrazek z gry edukacyjnej, przedstawia kuchnię, na jje tle krzyżówkę, nad nią tekst ?LearningApps.org Learning : Przeglądaj aplikacje Przeszuka apikacje lass 6 Unit 2: Object in the house 2. Stwórz aplikację Utwórz kolekcję

 

5. https://wordwall.net/pl/resource/36926343/angielski/objects-in-the-house-1

Gra edukacyjna

 

6. https://wordwall.net/pl/resource/36926601/angielski/objects-in-the-house-2

Gra edukacyjna

 7. https://wordwall.net/pl/resource/36927378/angielski/present-continuous-for-temporary-actions

Gra edukacyjna

klasa 7
8. https://wordwall.net/pl/resource/24161415/angielski/klasa-7-cz%c5%82owiek-vocabulary

Gra edukacyjna

9. https://learningapps.org/display?v=p056y0rhn21

Gra edukacyjna

10. https://wordwall.net/pl/resource/24162098/angielski/klasa-7-cz%c5%82owiek-vocabulary-2

Gra edukacyjna

klasa 8
11. https://wordwall.net/pl/resource/36923844/angielski/unit-9-kultura

Gra edukacyjna

12. https://wordwall.net/pl/resource/36924770/angielski/conditionals-0-1-2

Gra edukacyjna

13. https://wordwall.net/pl/resource/36925207/angielski/giving-and-refusing-permission

Gra edukacyjna

14. https://wordwall.net/pl/resource/37653916/angielski/language-functions-permission

Gra edukacyjna

opiekun autorów materiałów edukacyjnych: mgr Agata Kwiecień-Żyła