Trzy osoby ze wzniesionymi rękami stojące przy tablicy

W roku szkolnym 2022/2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym Każdy inny - wszyscy równi.

Główne założenia projektu to: kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także uwrażliwianie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu w klasie 2b odbyły się pierwsze zajęcia, które poprowadziła pani Magdalena Malicka. Dzieci zostały zapoznane z problemami osób z wadą słuchu,
a także różnymi możliwościami porozumiewania się z takimi osobami. Następnie uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, na których uczyły się podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku migowym. Uczniowie byli bardzo zaangażowani
i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Z chęcią prezentowali  przed swoimi kolegami zwroty, których się nauczyli. Lekcja zakończyła się pożegnaniem w języku migowym.

Zdjęcia w galerii.