Kobieta stoi za uczniem, za nimi tablica z plakatami wyborczymi i napisem Wybory przewodniczącego i opiekuna SU

W dniu 29 września 2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Klasy głosowały zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Szkolną Komisję Wyborczą.
Po obliczeniu głosów podaje się do wiadomości wyniki:
• uprawnionych do głosowania – 453 osoby
• oddano głosów - 396, w tym:
• głosy ważne - 391
• głosy nieważne - 5
głosy oddane na poszczególnych kandydatów w kolejności alfabetycznej:
1.Banasik Aleksander – 31 głosów
2. Gawlik Nadia – 191 głosów
3. Kilianek Zuzanna – 25 głosów
4. Mazur Mateusz – 102 głosy
5. Utkowska Adrianna – 10 głosów
6. Wójcik Laura – 16 głosów
7. Zajączkowska Natasza – 16 głosów
Na podstawie powyższych wyników, Szkolna Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym SU w roku szkolnym 2022/2023 zostaje:

Nadia Gawlik z klasy 8b

Po obliczeniu głosów na opiekuna SU podaje się do wiadomości wyniki:
• uprawnionych do głosowania – 453 osoby
• oddano głosów - 396, w tym:
• głosy ważne – 390
• głosy nieważne - 6

Wyniki wyborów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego w kolejności alfabetycznej:
Pani Boczek Alicja- 151 głosów
Pani Głogowska Justyna- 93 głosy
Pani Prawda-Kwiędacz Wioletta- 56 głosów
Pani Zakrzewska Aneta- 90 głosów

Na podstawie powyższych wyników, Szkolna Komisja Wyborcza stwierdza, że Opiekunem SU w roku szkolnym 2022/2023 zostaje:

Pani Alicja Boczek

Komisja Wyborcza w składzie:
Agnieszka Gizińska 8b
Julia Miłosz 8b
Wojciech Bzdzikot 8b
Zofia Kopińska 8b
Eryk Kubala 8d
Hania Rosowska 8d
Ania Rembowska 8d
Wiktoria Różańska 8d
Oraz p. Agnieszka Gajewska
i p. Renata Pierzchalska

Komisja wyborcza, uczniowie siedzący za stołem, obok stoi dyrektor szkoły Pan Andrzej Tomczyk, z tyłu tablica z napisem Wybory przewodniczącego i opiekuna SU

Komisja wyborcza, uczniowie siedzący za stołem, obok stoi mężczyzna, z tyłu tablica z napisem Wybory przewodniczącego i opiekuna SU

Komisja wyborcza, uczniowie siedzący za stołem, obok stoi mężczyzna, z tyłu tablica z napisem Wybory przewodniczącego i opiekuna SU