Jakże nie pisać wiersza,

Jakże nie płonąć w podzięce.

( K. I. Gałczyński)

21 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024, którą wzbogacał fakt pożegnania uczniów klas ósmych. Było to złożone przedsięwzięcie.

Wszystkich przybyłych przywitał kabaretową scenką Szkolny Teatr 33 bliżej sceny. Część oficjalną z dumą poprowadzili: ósmoklasistka, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzia Kilianek i siódmoklasista Franek Długołęcki. Po ceremonii ślubowania uczniów klas ósmych i przekazaniu sztandaru szkoły przedstawicielom klas siódmych przewodnicząca podziękowała za możliwość realizacji swoich zadań dla społeczności szkolnej tymi słowami:

Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowne Panie Dyrektorki, Szanowne Grono Pedagogiczne, Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, a nade wszystko Wy, Koleżanki i Koledzy – bohaterowie dzisiejszego dnia!

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu jest mi niezmiernie miło podziękować za obecność na dzisiejszej uroczystości, która jest odpowiednim momentem do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy przez osiem lat przyczyniali się do naszego osobistego rozwoju. Dziękuję za możliwość pełnienia w tym roku szkolnym funkcji przewodniczącej szkoły. Był to dla mnie zaszczyt, ale i radość.

Pracowity czas, który kształtował mnie i oblicze 33.

Następnie zgodnie z tradycją zakończenia nauki w szkole podstawowej przewodnicząca SU zaprosiła rówieśników do staropolskiego poloneza. Został on przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Żaczek.

Wzruszające momenty wzbogacały poetyckie podziękowania ósmoklasistów i śpiewane znane przeboje do nowych słów, skomponowanych specjalnie na tę uroczystość. Nie zabrakło również słów podziękowań od rodziców.

Finałowym elementem były jednak nagrody Dyrektora szkoły, pana Andrzeja Tomczyka przyznane uczniom za najwyższe osiągnięcia naukowe i sportowe.

Wszystkim naszym tegorocznym absolwentom życzymy samych sukcesów w kolejnym ważnym etapie ich życia, jakim jest szkoła ponadpodstawowa.

Zaś całej społeczności szkolnej życzymy radosnego i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.

Uczniowie klas ósmych w sali gimnastycznej

Zdjęcia można pobrać klikając tu.