Osoby

W roku szkolnym 2023/2024 klasa 6c brała udział w projekcie „100 złotych lat. Historia polskiego pieniądza” organizowanym prze RODoN pod patronatem honorowym NBP.

W 2024 roku mija 100 lat od wprowadzenia złotówki jako waluty państwa, które w 1918 roku odzyskało niepodległość.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wykładzie i warsztatach zorganizowanych na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego, rozwiązywali ankiety i dowiadywali się o historii polskiej złotówki na lekcjach wychowawczych.

Zwieńczeniem projektu była międzyszkolna debata, w której wraz z klasą 6c wzięło również udział dwóch przedstawicieli klasy 7a.

Osoby

Osoby

Osoby

Osoby

Osoby