Na tle pejzażu z budynkami Radomia napis: Finał Konkursu Wiedzy o Historii Radomia „Zachować i Wychować”

Uczniowie klas siódmych: Szymon Karcz z 7a, Grzegorz Galiński z 7b i Karol Rozwadowski z 7c, wzięli udział w drugiej edycji Konkursu Wiedzy o Historii Radomia „Zachować i Wychować” o laur dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Najlepszy okazał się Karol Rozwadowski, na trzecim miejscu uplasował się Szymon Karcz. Tuż za podium był Grzegorz Galiński.
Etap finałowy, w którym znalazło się dziesięciu uczniów z radomskich szkół podstawowych, otworzyli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego: pan Rafał Rajkowski i Dyrektor Muzeum: pan Leszek Ruszczyk. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania dotyczące historii naszego miasta: od początków jego istnienia do czasów współczesnych.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci książek oraz sprzęt elektroniczny. Nasza szkoła została obdarowana unikatową statuetką-rzeźbą autorstwa pana prof. Krzysztofa Nitscha.
Uczniów do konkursu przygotowała pani Urszula Banatowska.

Na koniec niektóre z pytań, z którymi zmierzyli się nasi uczniowie:


1. Jak na imię miał przedwojenny prezydent Radomia – Grzecznarowski?
2. Który z budynków w Radomiu jest najstarszy?
3. Skąd pochodzi nazwa Piotrówka?
4. Jak kiedyś nazywała się ulica Żeromskiego?
5. Co produkowano w Radoskórze?
6. Na czym polegały „ścieżki zdrowia”?
7. Co, oprócz broni, produkowano kiedyś w „Łuczniku”?
8. Gdzie w Radomiu znajdowała się katownia UB?
9. Co powstało wcześniej: M1 czy Galeria Słoneczna?
10. Czym były Sofiksy?

Osoby podczas konkursu

Osoby podczas konkursu

Dwie kobiety dorosłe i trzech uczniów z nagrodami