Osoby podczas wycieczki

Klasy drugie zwiedzały i podziwiały Ziemię Świętokrzyską.

21 maja 2024 r. uczniowie klas: 2a, 2b i 2c wybrali się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.

Najpierw dzieci miały aktywny kontakt ze zjawiskami naukowymi w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Później była lekcja historii – zwiedzanie Domu Starosty i Zamku w Chęcinach oraz podziwianie panoramy okolicy z zamkowej wieży.
W Muzeum Etnograficznym w Tokarni dzieci dowiedziały się wiele o życiu na wsi w XIX wieku.

Radosnym przeżyciem było spotkanie z Dębem Bartkiem i wysłuchanie opowieści o tym niezwykłym drzewie.

Osoby podczas wycieczki

Zdjęcia w galerii.