tablica z rysunkami warzyw i cytatami o zdrowiu

W miesiącu maju, w ramach edukacji zdrowotnej, nauczyciele świetlicy przeprowadzili cykl pogadanek poświęconych zdrowemu stylowi życia.

Głównym ich celem było kształtowanie postaw pozdrowotnych wśród dzieci.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest zdrowy tryb życia. Zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania, obejrzeli film edukacyjny „Dbaj o zdrowie", nauczyli się piosenki pt.: „O zdrowiu”.

W ramach podsumowania zajęć wykonali pracę plastyczną „Zdrowie i higiena”.

Wychowawcy świetlicy

Yablica z cytatami o zdrowiu i rysunkami warzy