Dziewczynki na scenie

W kwietniu br. PSP nr 11 zorganizowała I Międzyszkolny Konkurs Piosenki o Wiośnie „Witaj Wiosenko!” dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Naszą szkołę reprezentowały: Hania Latała z kl. 2c oraz Mariia Chornenka z kl.3b.
Spośród uczniów czterech szkół biorących udział w konkursie, jury wyróżniło Hanię Latałę.
Bardzo dziękuję p. Justynie Samuś oraz uczestnikom szkolnych eliminacji i ich wychowawcom oraz p. Iwonie Plewińskiej, p. Iwonie Streicher i p. Ewie Żaczek za przygotowanie uczennic
do konkursu.

Iwona Bednik-Szymańska

Dwie dziewczynki

Dziewczynka na scenie

Dziewczynka na scenie