Dziecko a nad nim wypisane prawo do wyrażania własnych poglądów
Czy wiemy, jakie są nasze prawa? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali członkowie Klubu Szkół UNICEF działającego
w naszej szkole.
W czasie spotkań analizowali materiały przygotowane na tą okazję: broszury:
„Błędne przekonania na temat praw dziecka”, „Prawa dziecka - edukacja o prawach dziecka – podręcznik”, czy też „Książeczka o prawach dziecka”.
Uczniowie klas 4-8 przygotowali plakaty o prawach dziecka, które utworzyły naszą szkolną galerię.
Z radością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała dyplom za zorganizowanie obchodów „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF w roku szkolnym 2023/2024 oraz za zaangażowanie w działania przybliżające temat praw dziecka społeczności szkolnej.” Dyplom UNICEF