"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje."

Te na pozór paradoksalne słowa Jana Pawła II niosą głębokie przesłanie; sens naszemu życiu powinno nadawać nie bogactwo materialne, lecz to duchowe, związane z dawaniem innym cząstki siebie, czyli z pomaganiem.

Tą ważną i ponadczasową ideę realizują uczniowie szkoły podstawowej nr 33 działający w Klubie Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. 

Szkoły należące do Klubu uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, a także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Dzieci, które należą do Klubu Szkół UNICEF w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33, w mijającym roku szkolnym nie tylko omawiały istotne dla nich tematy takie jak: bezpieczeństwo, zdrowie, czyste środowisko czy tolerancja, lecz również wraz z opiekunkami, p. Katarzyną Karolik-Ruta i p. Katarzyna Pyciarz przygotowały i zrealizowały kilka przedsięwzięć związanych z kształtowaniem postawy propomocowej oraz działaniami charytatywnymi. 

Bardzo dużo radości i satysfakcji przyniósł klubowiczom udział w akcji "Wszystkie Kolory Świata"; projekcie edukacyjno – pomocowym UNICEF, którego początki sięgają 1999 roku. Ideą akcji jest niesienie pomocy dzieciom, które nie mają szansy na zdrowe i szczęśliwe dzieciństwo. W ramach projektu uczniowie uszyli charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF, których sprzedaż w czasie kiermaszu dobroczynnego umożliwiła zakup szczepionek ratujących życie dzieci w krajach afrykańskich takich jak Sierra Leone, Czad, Sudan Południowy czy Angola. Za udział w projekcie szkoła otrzymała zaszczytne miano oraz certyfikat Społecznie Odpowiedzialnej Placówki. Takie wyróżnienie uświadamia jeszcze bardziej, że powinniśmy czuć się odpowiedzialni za tych, którzy nie mogą zadbać o siebie sami. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się dzieci w Jemenie, który w wyniku działań wojennych pogrążył się w kryzysie humanitarnym, a ponad 11 milionów dzieci potrzebuje pomocy. 

Po raz kolejny klubowicze UNICEF odnaleźli w sobie pokłady empatii i wrażliwości - postanowili ruszyć z pomocą swoim rówieśnikom z odległego zakątka świata i zorganizowali kiermasz charytatywny z okazji Dnia Dziecka. W ten sposób pokazali, jak mało potrzeba, by sprawić ogromną radość innym, jak drobne gesty potrafią uratować życie. 

Znaczącą część grupy działającej w szkolnym klubie UNICEF stanowią uczniowie klasy 4b. Dlaczego niemal cały zespół klasowy angażuje się w działania o charakterze charytatywnym? Naturalnym zjawiskiem jest to, iż młodzi ludzie chętniej podejmują działania, jeżeli wykonują je w grupie, wraz ze swoimi przyjaciółmi. Czują się wtedy pewniej, wzajemnie się wspierają, nabierają wiary w swoje pomysły i mają więcej energii do działania.

Uczniowie klasy 4b od września 2018 sami organizowali lub aktywnie wspierali działania innych wolontariuszy w wielu dziedzinach. Rozpoczęli od pomocy małym pacjentom przebywającym na oddziale dziecięcym radomskiego szpitala, aktywnie uczestnicząc w IX edycji akcji „Uczeń-uczniowi” organizowanej przez wychowawczynię, p. Agatę Kwiecień-Żyła. Wszystkie dzieci lubią rysować, kolorować, wyklejać, malować i lepić. Ale te unieruchomione w szpitalnych łóżkach nie zawsze mają taką możliwość. Dlatego zebrane w ramach akcji przybory szkolne powędrowały do małych pacjentów, aby rozjaśnić im trudne chwile, pomóc przetrwać niełatwy czas. 

Październik i listopad upłynął pod znakiem akcji „100 kartek dla Niepodległej”. Uczniowie wymieniali kartki projektowane w języku angielskim, związane z obchodami rocznicy niepodległości, z uczniami stu innych szkół. 

W grudniu sprawdzali ile waży Święty Mikołaj, zbierając drobne monety i przekazując je Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”. Monety, ważone podczas orszaku Świętego Mikołaja, wpłacane są na fundusz, z którego wypłacane są stypendia dla dzieci i młodzieży, wychowanków fundacji. 

Następnie przyszła pora na wspieranie akcji organizowanych przez innych wolontariuszy – zbiórki żywności dla bezdomnych, pieniędzy dla schroniska dla zwierząt, „Góra Grosza”. 

Najnowszym projektem, realizowanym obecnie przez uczniów 4b jest „Marzycielska Poczta”. Jest to akcja, w ramach której uczniowie wysyłają tradycyjne listy i kartki do ciężko chorych dzieci z całej Polski. Odbiorcy kartek to często ich rówieśnicy, unieruchomieni w łóżkach, pozbawieni kontaktów z kolegami i koleżankami. Takie przesyłki są dla nich bezcennym wsparciem w walce z chorobą.

Dlaczego czwartoklasiści z takim zapałem podejmują działania charytatywne? Twierdzą, że oprócz bezinteresownej pomocy innym jest to dla nich fajna przygoda, wzajemne poznanie przez współpracę, czują się potrzebni i ważni. Chcą mieć również kontakt z drugim człowiekiem, ze zwierzęciem, jeśli to wolontariat na rzecz stworzeń, z różnymi miejscami, osobami, chcą poznać coś nowego. Wiedzą, że świat nie jest idealny, ale ponieważ w tym wieku są zazwyczaj idealistami, próbują go naprawić. 

Jeszcze pewnie sobie tego nie uświadamiają, ale w ten właśnie sposób zdobywają nowe, niezmiernie ważne doświadczenia, otwierają serca na potrzeby innych, kreują swoją osobowość i potwierdzają słowa Jana Pawła II: „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń”.

Katarzyna Karolik-Ruta
Agata Kwiecień-Żyła