27.05.2019 r. z okazji Dnia Dziecka Klub Szkół UNICEF zorganizował kiermasz charytatywny. Cały dochód z kiermaszu został przeznaczony na pomoc dzieciom w Jemenie ogarniętym kryzysem humanitarnym.

 

Członkom Klubu Szkół UNICEF dziękujemy za przygotowanie kiermaszu

a wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję, dziękujemy za wielkie serce.

 

Katarzyna Karolik-Ruta
Katarzyna Pyciarz

 Zdjęcia w galerii.