2 listopada 2018 r.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Radomiu po raz 35 zorganizował zbiórkę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

2 listopada 2018 r. – już szósty raz przechadzaliśmy się po alejkach nekropolii z żółtymi puszkami i zachęcaliśmy odwiedzających cmentarz do wsparcia akcji.

Spotkaliśmy się z dużą życzliwością i hojnością ludzi – DZIĘKUJEMY!

W trzydniowej kweście wzięło udział 180 wolontariuszy a wśród nich byliśmy i my - wolontariusze z PSP nr 33:

Anna Szewczyk, Elżbieta Goździejewska, Wiktoria Figarska, Natalia Chojnacka, Julia Łukomska,

Mikołaj Zawadzki oraz p. Elżbieta Skierska-Markowicz i p. Ewa Majcher.

 

Przed rozpoczęciem naszej pracy pomodliliśmy się przy grobie biskupów radomskich

wspominając w sposób szczególny osobę ks. biskupa Edwarda Materskiego – Powstańca Warszawskiego i Honorowego Obywatela Miasta Radomia.

Ks. biskup jako seminarzysta brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim a w 2007 r.

Ks. bp E. Materski został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zapaliliśmy również znicze i pomodliliśmy się za tych, którym zawdzięczamy
wolność naszej Ojczyzny.

 

Na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wszystkie groby żołnierzy walczących
o wolność naszej Ojczyzny, były pięknie udekorowane biało-czerwonymi szarfami.

Na zakończenie naszej pracy spotkaliśmy  ks. biskupa Adama Odzimka,

który podziękował nam młodym wolontariuszom za dobre wykorzystanie czasu i pamięć o tych, którzy odeszli.