przy ul. Limanowskiego w Radomiu
 
  
02 listopada 2017 r. jak co roku wolontariusze z naszej szkoły: Jagoda Jaśkiewicz, Natalia Szczerbińska, Klaudia Rojek, Mikołaj Zawadzki, Nadia Wojciechowska, Lena Mędrzecka, Malwina Ogorzałek, pod opieką p. Elżbiety Skierskiej – Markowicz i p. Ewy Majcher kwestowali przechadzając się po alejkach nekropolii z żółtymi puszkami i zachęcali odwiedzających cmentarz do wsparcia akcji. Pieniądze uzyskane ze zbiórek przeznaczane są na remonty najstarszych, najbardziej zniszczonych zabytkowych nagrobków.

Na zakończenie pomodliliśmy się przy grobie biskupów radomskich
i zapaliliśmy znicze przy grobach tych, którym zawdzięczamy wolność naszej Ojczyzny.
Dziękujemy za każdy gest sympatii oraz hojność darczyńców na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.
Zbiórkę zorganizował Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.