4 lutego 2017 r. w Publicznym Gimnazjum nr 10 im. Lotników Polskich w Radomiu odbył się XII Bal Wolontariusza.

  

Ten bal jest podziękowaniem dla wolontariuszy, za całoroczną, sukcesywną pracę. Chcemy, aby to środowisko integrowało się i tak się dzieje. 

 

 

 

Ten bal jest również przesłaniem dla młodych ludzi, że warto pomagać innym, potrzebującym.

W roku pomagają innym, dzisiaj mają czas dla siebie.
Bal to również promocja dobrej zabawy bez używek – powiedział ks. Tuszyński.

 

Wśród  półtysięcznej grupy wolontariuszy bawiliśmy się i my, wolontariusze z PSP nr 33.

 

W programie balu – obok tradycyjnej zabawy – były konkursy
oraz poczęstunek dla uczestników i gości.
DZIĘKUJEMY  ORGANIZATOROM  ZA  WSPANIAŁĄ  ZABAWĘ.