Mały Jubileusz – 5 lat naszej działalności…

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim młodym, wspaniałym Wolontariuszom
i ich Rodzicom za serca pełne miłości.

WOLONTARIAT
Rok  2016/2017

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”.
Ronald Reagan – prezydent USA


Tą myślą przewodnią rozpoczęliśmy  szósty rok naszej działalności. Witamy w naszym gronie nowych wolontariuszy z klasy 4a i 4b.
Spotkania Szkolnego  Klubu Wolontariatu odbywają się w formie zajęć pozalekcyjnych
 raz w tygodniu. Do Klubu należy 20 osób z klas: 4a,  4b,  5a, 5c i 6c.
Działamy  na terenie szkoły oraz współpracujemy  ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka”. 

 

Do klubu zgłaszają się uczniowie, którzy mają otwarte serca i chcą pomagać innym. Wolontariat działa na terenie szkoły oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka”.
Opiekunkami Klubu są: Elżbieta Skierska Markowicz i Ewa Majcher.

ZASADY KLUBU WOLONTARIUSZA:
1. Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem.
2. Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących.
3. Zasada troski o los słabszych.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA:

1. Być pewnym - Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
2. Być przekonanym - Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz.
3. Być lojalnym - Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
4. Przestrzegać zasad - Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
5. Mówić otwarcie - Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
6. Chętnie uczyć się - Rozszerzaj swoją wiedzę.
7. Stale się rozwijać - Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
9. Być osobą, na której można polegać - Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
10. Działać w zespole - Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 
DAJ MI DŁOŃ BYM MÓGŁ CI POMÓC

 


WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE !!!
W 2012/2013 roku Szkolny Klub WOLONTARIATU zaprasza na spotkania
we wtorki o godz. 14.30, sala 206

 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM w naszym SZKOLNYM KLUBIE
"Branie wypełnia ręce, a dawanie wypełnia serce".

 

Klub Młodzieżowego Wolontariatu liczy 33 wolontariuszy z klas 5a, 5c i 6c. Działa na terenie szkoły oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "Arka".

Opiekunkami Klubu są: Elżbieta Skierska - Markowicz i Ewa Majcher.
Spotkania naszego Klubu w roku szkolnym 2011/2012 odbywają się w poniedziałki od godz. 13.40 w sali 301.
 
Akcja zbierania nakrętek trwa

Od września 2011 roku kontynuujemy akcje zbierania plastikowych nakrętek dla trójki dzieci z Radomia. Chcemy pomóc w kosztownym leczeniu i rehabilitacji. Czekamy na każdego, kto zechce przyłączyć się do akcji. Prosimy o składanie nakrętek do specjalnie przygotowanych pudełek, które znajdują się w salach lekcyjnych. W każdy poniedziałek wolontariusze przejdą po klasach, by zebrane nakrętki zważyć i dostarczyć do Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich.

Hania Pastuszka jest sześcioletnią dziewczynką chorą na autyzm wczesnodziecięcy. Od trzeciego roku życia regularnie uczęszcza na terapię. Aby lepiej funkcjonować musi być objęta terapią: psychologiczną, logopedyczną pedagogiczną, muzykoterapią, hipoterapią i integracją sensomotoryczną.
Jaś Ozimek jest rocznym chłopcem z wodomózgowiem. Do tej pory przeszedł trzy operacje. Potrzebuje codziennej rehabilitacji i kosztownego leczenia.
Kamil Turek ma cztery lata. Urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ma czterokończynowy spastyczny niedowład. Ponadto u Kamilka występuje nadwzroczność obu oczu, zez zbieżny naprzemienny, pogłębiona kifoza piersiowa, wnętrostwo, przepuklina pachwinowa.
Uwaga !!!
Udało nam się od września 2011 r. zebrać 187 kg nakrętek
DZIĘKUJEMY!

Czerpiemy radość z pomagania

Systematyczna praca wolontariuszy
Wolontariusze pełnią dyżury w świetlicy szkolnej oraz w klasach zerowych (czytanie książek, gry i wspólne zabawy).

Zapraszamy do włączania się w akcje charytatywne organizowane na terenie naszej szkoły.
"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje" - Jan Paweł II