Na kolorowym tle napis: przyroda w kolorach 2020

Organizatorem jubileuszowego konkursu był MDK w Krakowie.

Z dumą informuję, że laureatami X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego -Przyroda w kolorach 2020 zostali: 

Kategoria FOTOGRAFIA


Amelia Nowotnik z klasy 4b - II miejsce

 

Praca Amelii


Filip Gawrjołek z klasy 7d - III miejsce

Praca Filipa:

 

Kategoria MALARSTWO
Kacper Nagrodzki z klasy 6b - kwalifikacja do wystawy pokonkursowej

Praca Kacpra:


Na konkurs napłynęło 1433 prac plastycznych z Polski, Ukrainy, Chin (Hong Kong), Słowacji, Australii oraz USA. W tegorocznej edycji przeważały prace malarskie i rysunkowe, znaczną część stanowiły również fotografie oraz formy przestrzenne.
Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tym konkursie, tym bardziej cieszy taki sukces.
Podziękowanie składam p. Marzenie Pawlak za pracę w jury konkursu oraz wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w szkolnych eliminacjach.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów artystycznych.

Iwona Bednik-Szymańska

Wystawa prac: